از نو پاپوآ Guinean Kina به دلار آمریکا

تمام ارزها