από Νιγηρίας Νάιρα να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα