από Πατάκα Μακάο να Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου

Όλα τα νομίσματα