מ Denar המקדונית במלחמת העולם הראשונה כדי דולר אמריקני

כל המטבעות