από Φράγκο Κομόρων να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα