από Λίρα του Τζέρσι να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα