από Λίρα του Γκέρνζυ να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα