از بریتانیا پوند استرلینگ به دلار آمریکا

تمام ارزها