από Μπιρ Αιθιοπίας να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα