από Ερυθραία νάκφα να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα