από Λίρα Αιγύπτου να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα