από Δηνάριο Αλγερίας να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα