από Δανική Κορόνα να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα