από Φράγκο Τζιμπουτί να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα