מ הרפובליקה הצ'כית קורונה צ ' כי כדי דולר אמריקני

כל המטבעות