מ אסקודו כף כף Verdean כדי דולר אמריקני

כל המטבעות