από Χιλής λογιστικής μονάδος (UF) να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα