από Μπολιβιάνο Βολιβίας να Δολάριο ΗΠΑ

Όλα τα νομίσματα