از اولين Boliviano به فرانک سی اف ای BCEAO

تمام ارزها