từ Hà Lan vì Guilder để Chile đơn vị của tài khoản (UF)

Tất cả các loại tiền tệ