από Γκίλντα Ολλανδικών Αντιλλών να Χιλής λογιστικής μονάδος (UF)

Όλα τα νομίσματα