Μεταφράσει σε πραγματικό χρόνο από Ελληνικά στα Γαλλικά