Definicions Català

  • Espai llarg i estret que comunica unes habitacions amb altres dins d'una casa, d'un edifici, d'un vaixell, etc. sin:  corredor