Definicions Català

  • Tros de carn de bestiar comprès entre les costelles i el coll: menjarem mitjanes de vedella per dinar.
  • Paret de poca alçada que divideix les dues calçades d'una carretera: el vehicle va topar amb la mitjana de l'autopista.
  • Ampolla petita de cervesa que conté aproximadament un terç de litre: prendré una mitjana fresca.
  • matemàtiques Línia recta que uneix el vèrtex d'un triangle amb el punt mitjà del costat oposat.
  • matemàtiques Resultat de sumar unes quantitats i dividir-lo pel nombre d'aquestes: a cada aula hi ha una mitjana de vint alumnes; viatjàvem a una mitjana de 100 quilòmetres per hora.
  • Que no és ni gran ni petit: talla mitjana; germà mitjà.
  • [cosa] Que no és ni bo ni dolent: feina mitjana; lector mitjà. sin:  regular
  • [qualitat] Que és mediocre i no destaca: el seu talent és mitjà. sin:  regular
  • Element o sistema que serveix per a arribar a un fi: hem de trobar un mitjà de transport adequat mitjà de comunicació Sistema que serveix per transmetre informació i entreteniment: la ràdio, la televisió i la premsa són mitjans de comunicació. mitjà de vida Manera d'aconseguir els diners i aliments necessaris per viure: és molt jove i encara no té cap mitjà de vida.
  • mitjans  Conjunt d'instruments, diners o béns necessaris per arribar a un fi: no tenim mitjans per cobrir aquesta despesa.