Definicions Català

  • Dita o acció que algú fa per divertir: les facècies que ens explicava sempre ens feien riure. sin:  agudesa,  broma