Definicions Català

  • Sentiment d'oposició o de rebuig vers algú o alguna cosa: sento una gran antipatia per aquesta política. sin:  animadversió,  animositat
  • [persona, cosa] Que causa un sentiment d'antipatia en un altra persona o en altres persones: és un metge molt competent però una mica antipàtic.